Pozor, změna otevírací doby prodejny v Opavě. Nová otevírací doba po-pá 07:00 - 15:30 hod.

Reklamační řád

Dostali jste jiné zboží, než jste si objednali?
Nejste spokojeni s kvalitou našich produktů?
Chcete odstoupit od smlouvy Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb?
… postupujte, prosím, dle pokynů níže.

Postup reklamace v případě, že jste obdrželi jiné zboží, než jste si objednali.
1) Zboží, které vám bylo zasláno omylem, vyfoťte (přední i zadní stranu)

2) Napište nám na [email protected] zprávu s předmětem: Reklamace – chybně zaslané zboží a v ní uveďte prosím:
a) Jaký produkt jste obdrželi + přiložte jeho fotografie
b) Číslo objednávky
c) Jaký produkt vám v objednávce chyběl, pokud tomu tak je

3) V případě, že shledáme reklamaci jako oprávněnou, budete vyzvání k zaslání zboží zpět přes Zásilkovnu. Zboží, které vracíte, zabalte do krabice tak, aby se přepravou nepoškodilo. Na krabici nic nepiště, navštivte prosím nejbližší pobočku Zásilkovny, tam nadiktujte číslo: 96615670. Obsluha si od vás balíček převezme, polepí a zašle zpátky na naši adresu

4) Do balíčku musíte vložit papír, na kterém bude uvedeno:
a) Vaše celé jméno
b) Číslo objednávky
c) Krátký popis problému
d) Číslo účtu pro vrácení peněz zpět

5) Ihned poté, co od vás zboží obdržíme, vám vrátíme peníze – tento proces neprotahujeme a vracíme peníze obratem.
Pozor, pokud zasíláte zpět zboží, které vám bylo zasláno omylem, neotvírejte ho. V opačném případě vám reklamace nebude uznána.

 

Postup reklamace v případě, že nejste spokojeni s kvalitou našich produktů.
1) Zboží, se kterým nejste spokojeni, vyfoťte (přední i zadní stranu)

2) Napište nám na [email protected] zprávu s předmětem: Reklamace a v ní uveďte prosím:
a) Jaký produkt reklamujete + přiložte jeho fotografie
b) Číslo objednávky
c) Popis, co konkrétně s produktem není v pořádku

3) V případě, že shledáme reklamaci jako oprávněnou, budete vyzvání k zaslání zboží zpět přes Zásilkovnu. Zboží, které reklamujete, zabalte do krabice tak, aby se přepravou nepoškodilo. Na krabici nic nepiště, navštivte prosím nejbližší pobočku Zásilkovny, tam nadiktujte číslo: 96615670. Obsluha si od vás balíček převezme, polepí a zašle zpátky na naši adresu

4) Do balíčku musíte vložit papír, na kterém bude uvedeno:
a) Vaše celé jméno
b) Číslo objednávky
c) Krátký popis problému
d) Číslo účtu pro vrácení peněz zpět

5) Ihned poté, co od vás zboží obdržíme, vám vrátíme peníze – tento proces neprotahujeme a vracíme peníze obratem.

Pozor, pokud zasíláte zpět zboží, které reklamujete, je nutné, abyste nám vrátili celý obsah reklamovaného zboží s max. odchylkou – 20g. V opačném případě vám vrátíme pouze částku dle vámi vrácené gramáže zboží.

 

Odstoupení od smlouvy Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb
Kupní smlouva je smlouvou konsensuálního charakteru spočívající na projevení vůle smluvních stran smlouvu uzavřít. Uzavřením smlouvy se osoba prodávajícího zavazuje předmět kupní smlouvy předat do dispozice kupujícího. Naproti tomu kupující se zavazuje, že předmět kupní smlouvy převezme a zaplatí za něj kupní cenu. Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu , ode dne převzetí zboží. Samotným nepřevzetím objednaného zboží kupujícím neznamená, že tímto došlo k automatickému odstoupení od kupní smlouvy. V tom případě je odesílající oprávněn požadovat uhrazení vzniklého nákladu na balné a dopravné.

Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, pošlete nám email na [email protected]

PŘEDMĚT: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb
TEXT: Odstupuji od smlouvy Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb u objednávky číslo: DOPLŇTE , z důvodu: (můžete dobrovolně vyplnit).