WOOCS 1.2.5
Registrace Přihlásit se

Zásady ochrany osobních údajů

Název společnosti:

RageFitness

Dalibor Bryja, Pekařská 67, 746 01, Opava

IČO: 05374090 , DIČ: CZ9004075817

zapsané na Živnostenském úřadě v městě Opavě

Společnost RageFitness.cz zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů /GDPR/ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů, především pak zákon 101/2000 Sb.

1. Zpracovávané údaje

jméno a příjmení
fakturační adresa
dodací adresa
IČO, DIČ
e-mail
telefonní číslo

2. Účel zpracování osobních údajů:

plnění smlouvy
komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
fakturace v účetním systému správce
zasílání emailových novinek
vyřízení případných reklamací

3. Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních, nebo bezpečnostních důvodů.

4. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

5. Služby třetích stran

Společnost RageFitness.cz využívá také nástroje třetích stran. Stejně, jako my, i tyto firmy mají pevně dané povinnosti, jak nakládat s osobními daty. Níže naleznete jejich zásady.

Google analytics

Mailchimp

Sklik